Basiscreativiteit

Creativiteitsoefeningen in het basisonderwijs

omslag_nl.gif

Over het boek

Het boek basiscreativiteit is een boek met creativiteitsoefeningen voor kinderen in de leeftijd van zeven tot twaalf jaar. Hoewel het boek primair gericht is op de basisschool is het boek ook prima te gebruiken in andere omgevingen zoals bij de scouting of thuis in het gezin. Het boek is geschreven om een bijdrage te leveren aan het innovatiever maken van Nederland. De essentie van het boek staat uitgelegd in onderstaande mindmap.

Voorpagina.gif not found

Kinderen leren op de basisschool en bij dat leren kunnen ze creatieve denkmethoden gebruiken. Belangrijke basisvaardigheden zijn het maken van idee-dozen, mindmapping en brainstormen. Naast deze drie beschrijft het boek andere technieken en oefeningen. Het feit dat creatief denken ook leuk is, maakt het heel geschikt om al op jonge leeftijd te leren door kinderen.


Feedback

Bij het schrijven van dit boek heb ik verschillende malen de tekst, structuur en oefeningen bijgeschaafd om tot een geheel te komen waarmee de kinderen de basis van een aantal creatieve methoden eigen kunnen maken. Dat betekent niet dat het boek niet voor verbetering vatbaar is. Integendeel, graag hoor ik (opbouwende) opmerkingen, aanvullingen, variaties op oefeningen etc van u om het boek te verbeteren. U kunt deze sturen naar de auteur via email naar feedback@basiscreativiteit.nl of via gewone post naar:

Basic Creativity
p/a Horst 77
5422 BJ Gemert
Nederland

Geeft u alstublieft duidelijk aan op welk deel het boek de opmerking betrekking heeft om ze sneller te kunnen verwerken. Iedere mail wordt gelezen en indien de tijd het toelaat stuur ik een ieder antwoord al kan dat even duren. Ook andere ideeen en opmerkingen die te maken hebben met creativiteit in het onderwijs stel ik op prijs. Als u via gewone post opmerkingen stuurt en u wilt antwoord, stuur dan s.v.p. een gefrankeerde en geadresserde retour enveloppe mee.

Alvast bedankt,


Bestellen

Het boek basiscreativiteit is te bestellen via de website van lulu zowel in paperback uitgave als in een luxe hardcover editie.

Paperback versie:
ISBN: 978-1-4116-9849-9
Prijs: 22 Euro *

Hardcover versie:
ISBN: 978-1-4116-9673-0
Prijs: 40 Euro *

* Prijzen zijn afhankelijk van de dollar koers, en zijn exclusief verzendkosten.

Bestel paperback of de hardcover versie direct bij lulu.com.

Shareware PDF versie

Het boek is ook beschikbaar als een shareware PDF. U kunt het downloaden zodat u het kunt printen en bekijken voordat u het koopt. Op deze manier kunt u gemakkelijk een losbladige versie maken voor gebruik in de klas. U kunt het bijvoorbeeld in een multomap doen en uw eigen aantekeningen tussen de bladzijden stoppen.

Als u besluit de gedownloade versie van het boek te gebruiken, verzoek ik u om een bijdrage van 15 Euro per exemplaar te storten op bankrekening 1198.40.707 ten name van Rob van den Tillaart te Gemert onder vermelding van 'basiscreativiteit' en uw naam of de naam van de school en het aantal exemplaren.

Als u besluit de gedownloade versie van het boek niet te gebruiken verzoek ik u om deze van uw computer te verwijderen. Dat is de filosofie van een shareware boek: u kunt het bekijken en proberen, en als het bevalt koopt u het.

Omdat het schrijven van boeken vooralsnog geen broodwinning voor mij is gebruik ik een deel van de opbrengst om kosten te dekken o.a. van de website, gebruikte materialen en drukkosten van het boek. De rest maak ik over naar een goed doel. Op deze manier worden niet alleen kinderen in Nederland er beter van maar ook kinderen die het substantieel minder hebben.

Zie blogpages voor overzicht van giften.


Download

Klik hier om de shareware PDF van het boek te downloaden.

Aantal voorbeeldformulieren om in de klas te gebruiken.

Indien u geen PDF bestanden kunt lezen op uw computer kunt u hier de Adobe PDF Reader (~30 MB) downloaden.


Over de auteur

Mijn naam is Rob van den Tillaart uit Gemert, gehuwd en vader van twee kinderen van acht en elf jaar.

Bij mijn werk op de R&D afdeling van Oce in Venlo ben ik altijd met een of andere vorm van creativiteit bezig in project verband. Bij dit werk moeten we vrijwel dagelijks grotere en kleinere problemen oplossen en doen we onze grote en kleine 'uitvindingen'. Creatieve denkmethoden helpen hierbij om de problemen efficienter en effectiever op te lossen. De meeste uitvindingen zijn niet superspannend, maar soms zit er een gouden ei bij dat een probleem perfect oplost op een manier die niet voor de hand ligt. En dan heb je het over innovatie.

Het schrijven van dit boek is voor mij een manier om iets anders te doen met mijn kennis over creatieve processen. Het boek heeft onder andere tot doel bij te dragen aan verbetering van het innovatie klimaat in Nederland en dan specifiek in het basisonderwijs.

Verdere plannen

Indien ik de tijd kan vrijmaken om meer te schrijven heb ik nog een aantal plannen voor andere boeken. Een idee is het maken van een werkboek voor kinderen dat bij het boek basiscreativiteit gebruikt kan worden. Een ander boek waar ik mee begonnen ben, is het boek basiscreativiteit voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, denk aan de leeftijd 12-18. Voor een deel zal dit boek op basiscreativiteit lijken, maar er zullen andere en moeilijkere oefeningen in staan en oefeningen die in groepen als project gedaan moeten worden.

Andere publicaties

Naast het werken aan het boek basiscreativiteit heb ik nog een paar andere dingen gepubliceerd. Die moeten hier komen staan. Ook websites zijn nooit up to date.

Groeten,
Rob van den Tillaart


Last updated: 9 september 2007